Header image  
SNLoiChua_b  
line decor
   Xin Chúa chúc lành cho vị khách của lần thăm My Counter từ ngày 30/10/2006
line decor
 
 
 
 


NĂM C

Thường Niên - Ordinary TimeTrk
Nội Dung
Tác giả
Tham khảo
21/11/10 - Lấy trọn CD - 70.3MB
01 Nhạc mở đầu:
Lạy Chúa Là Vua
Lm Duy Thiên Nhacthanh.net
02 Bài Đọc Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ
Sách Bài Đọc Dongcong.net
03 Người Là Vua Cả
Lm Trần Văn Phước Suy Niệm C
04 Vương Quốc Của Tình Yêu
_____________________________________
Lm Vũ Thái Hòa Dân Chúa Âu Châu
05 Bất Bạo Động
Lm Đỗ Vân Lực

Dongcong.net

06 Vương Quốc Của Vua Kitô . . .

Lm Jude Siciliano Vietcatholic
07 Hoạt Động Của Chúa . . .
Lịch Phụng Vụ 2010

Đền Thánh KT Mẹ

08 Xin Nhớ Đến Tôi
Manna Vietnamese Missionaries in Asia
 

Mùa Vọng - Advent

    Chúa Nhật Tuần 1 - Ngày 29 Tháng 11, 2009 - 63.4MB
    Chúa Nhật Tuần 2 - Ngày 06 Tháng 12, 2009 - 68.0MB
    Lễ Mẹ Vô Nhiễm - Ngày 08 Tháng 12, 2009 - 60.6MB
    Chúa Nhật Tuần 3 - Ngày 13 Tháng 12, 2009 - 64.1MB
    Chúa Nhật Tuần 4 - Ngày 20 Tháng 12, 2009 - 69.6MB
 
Mùa Giáng Sinh - Christmas
    Giáng Sinh - Ngày 25 Tháng 12, 2009 - 70.9MB
    Thánh Gia- Ngày 27 Tháng 12, 2009 - 67.7MB
    Mẹ Thiên Chúa- Ngày 1 Tháng 1, 2010 - 66.2MB
    Hiển Linh- Ngày 3 Tháng 1, 2010 - 69.9MB
    Phép Rửa- Ngày 10 Tháng 1, 2010 - 69.6MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    CN Tuần 2- Ngày 17 Tháng 1, 2010 - 68.7MB
    CN Tuần 3- Ngày 24 Tháng 1, 2010 - 67.4MB
    CN Tuần 4- Ngày 31 Tháng 1, 2010 - 68.4MB
    CN Tuần 5- Ngày 07 Tháng 2, 2010 - 71.0MB
    CN Tuần 6- Ngày 14 Tháng 2, 2010 - 68.4MB
 
Mùa Chay - Lent
    Thứ Tư Lễ Tro- Ngày 17 Tháng 2, 2010 - 57.3MB
    CN 1 Mùa Chay- Ngày 21 Tháng 2, 2010 - 68.9MB
    CN 2 Mùa Chay- Ngày 28 Tháng 2, 2010 - 66.9MB
    CN 3 Mùa Chay- Ngày 7 Tháng 3, 2010 - 68.7MB
    CN 4 Mùa Chay- Ngày 14 Tháng 3, 2010 - 70.6MB
    CN 5 Mùa Chay- Ngày 21 Tháng 3, 2010 - 68.7MB
    Lễ Truyền Tin- Ngày 25 Tháng 3, 2010 - 59.1MB
    Lễ Lá- Ngày 28 Tháng 3, 2010 - 70.1MB
 
Mùa Phục Sinh - Easter
    Lễ Phục Sinh- Ngày 4 Tháng 4, 2010 - 69.0MB
    Lễ CN2 Phục Sinh- Ngày 11 Tháng 4, 2010 - 69.0MB
    Lễ CN3 Phục Sinh- Ngày 18 Tháng 4, 2010 - 68.8MB
    Lễ CN4 Phục Sinh- Ngày 25 Tháng 4, 2010 - 71.0MB
    Lễ CN5 Phục Sinh- Ngày 02 Tháng 5, 2010 - 70.6MB
    Lễ CN6 Phục Sinh- Ngày 09 Tháng 5, 2010 - 71.1MB
    Lễ Thăng Thiên- Ngày 16 Tháng 5, 2010 - 68.6MB
    Lễ Hiện Xuống- Ngày 23 Tháng 5, 2010 - 68.7MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    Lễ Chúa Ba Ngôi- Ngày 30 Tháng 5, 2010 - 69.5MB
    Mình Máu Chúa- Ngày 06 Tháng 6, 2010 - 69.8MB
    Lễ Chúa Nhật 11- Ngày 13 Tháng 6, 2010 - 69.0MB
    Lễ Chúa Nhật 12- Ngày 20 Tháng 6, 2010 - 68.6MB
    Lễ Chúa Nhật 13- Ngày 27 Tháng 6, 2010 - 69.1MB
    Lễ Chúa Nhật 14- Ngày 4 Tháng 7, 2010 - 68.1MB
    Lễ Chúa Nhật 15- Ngày 11 Tháng 7, 2010 - 71.3MB
    Lễ Chúa Nhật 16- Ngày 18 Tháng 7, 2010 - 70.7MB
    Lễ Chúa Nhật 17- Ngày 25 Tháng 7, 2010 - 66.7MB
    Lễ Chúa Nhật 18- Ngày 1 Tháng 8, 2010 - 70.4MB
    Lễ Chúa Nhật 19- Ngày 8 Tháng 8, 2010 - 71.2MB
    Đức Mẹ Lên Trời- Ngày 15 Tháng 8, 2010 - 68.3MB
    Lễ Chúa Nhật 21- Ngày 22 Tháng 8, 2010 - 68.2MB
    Lễ Chúa Nhật 22- Ngày 29 Tháng 8, 2010 - 71.0MB
    Lễ Chúa Nhật 23- Ngày 5 Tháng 9, 2010 - 67.5MB
    Lễ Chúa Nhật 24- Ngày 12 Tháng 9, 2010 - 70.1MB
    Lễ Chúa Nhật 25- Ngày 19 Tháng 9, 2010 - 70.8MB
    Lễ Chúa Nhật 26- Ngày 26 Tháng 9, 2010 - 69.5MB
    Lễ Chúa Nhật 27- Ngày 03 Tháng 10, 2010 - 70.4MB
    Lễ Chúa Nhật 28- Ngày 10 Tháng 10, 2010 - 69.3MB
    Lễ Chúa Nhật 29- Ngày 17 Tháng 10, 2010 - 69.2MB
    Lễ Chúa Nhật 30- Ngày 24 Tháng 10, 2010 - 67.2MB
    Lễ Chúa Nhật 31- Ngày 31 Tháng 10, 2010 - 68.8MB
    Lễ Chúa Nhật 32- Ngày 07 Tháng 11, 2010 - 71.2MB
    Lễ Chúa Nhật 33- Ngày 14 Tháng 11, 2010 - 69.9MB
    Lễ Chúa Kitô Vua- Ngày 21 Tháng 11, 2010 - 70.3MB
    Lễ Các Thánh Tử Đạo- Ngày 24 Tháng 11, 2010 - 70.0MB
 
Lễ Trọng
    Lễ Thánh Giuse- Ngày 19 Tháng 3, 2010 - 59.3MB
    Lễ Thánh Tâm Chúa- Ngày 11 Tháng 6, 2010 - 64.5MB
    Lễ Gioan Tẩy Giả- Ngày 24 Tháng 6, 2010 - 68.0MB
    Lễ Thánh Phêrô và Phaolô- Ngày 29 Tháng 6, 2010 - 70.1MB
    Lễ Chúa Hiển Dung- Ngày 6 Tháng 8, 2010 - 55.3MB
    Lễ Các Thánh- Ngày 01 Tháng 11, 2010 - 68.9MB
    Lễ Cầu Cho Các Linh Hồn- Ngày 02 Tháng 11, 2010 - 69.8MB
 
Bài Những Năm Qua
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    CN Tuần 2 - Ngày 14 Tháng 1, 2007 - 32MB
    CN Tuần 3 - Ngày 21 Tháng 1, 2007 - 53.8MB
    CN Tuần 4 - Ngày 28 Tháng 1, 2007 - 57.5MB
    CN Tuần 5 - Ngày 04 Tháng 2, 2007 - 48.7MB
    CN Tuần 6 - Ngày 11 Tháng 2, 2007 - 51.1MB
    CN Tuần 7 - Ngày 18 Tháng 2, 2007 - 51.1MB
 
Mùa Chay - Lent
    Lễ Tro - Ngày 21 Tháng 02, 2007
    CN Tuần 1 - Ngày 25 Tháng 02, 2007 - 48.5MB
    CN Tuần 2 - Ngày 04 Tháng 03, 2007 - 48.6MB
    CN Tuần 3 - Ngày 11 Tháng 03, 2007 - 52.5MB
    CN Tuần 4 - Ngày 18 Tháng 03, 2007 - 51.5MB
    CN Tuần 5 - Ngày 25 Tháng 03, 2007 - 53MB
    Lễ Lá - Ngày 01 Tháng 04, 2007 - 54.7MB
 
Mùa Phục Sinh - Easter
    Chúa Nhật Phục Sinh - Ngày 08 Tháng 04, 2007 - 52MB
    Chúa Nhật 2 Phục Sinh - Ngày 15 Tháng 04, 2007 - 49.8MB
    Chúa Nhật 3 Phục Sinh - Ngày 22 Tháng 04, 2007 - 52MB
    Chúa Nhật 4 Phục Sinh - Ngày 29 Tháng 04, 2007 - 46MB
    Chúa Nhật 5 Phục Sinh - Ngày 06 Tháng 05, 2007 - 53.6MB
    Chúa Nhật 6 Phục Sinh - Ngày 13 Tháng 05, 2007 - 53.6MB
    Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên - Ngày 20 Tháng 05, 2007 - 51.6MB
    Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Ngày 27 Tháng 05, 2007 - 54MB
    Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Ngày 03 Tháng 06, 2007 - 50MB
    Chúa Nhật Lễ Mình Máu Chúa - Ngày 10 Tháng 06, 2007 - 49MB
 
Mùa Thường Niên - Ordinary Time
    Chúa Nhật Tuần 11 - Ngày 17 Tháng 06, 2007 - 48MB
    Sinh Nhật Thánh Gioan Baotixita - Ngày 24 Tháng 06, 2007 - 35MB
    Chúa Nhật Tuần 13 - Ngày 01 Tháng 07, 2007 - 44.2MB
    Chúa Nhật Tuần 14 - Ngày 08 Tháng 07, 2007 - 45.7MB
    Chúa Nhật Tuần 15 - Ngày 15 Tháng 07, 2007 - 46.3MB
    Chúa Nhật Tuần 16 - Ngày 22 Tháng 07, 2007 - 52.2MB
    Chúa Nhật Tuần 17 - Ngày 29 Tháng 07, 2007 - 52.6MB
    Chúa Nhật Tuần 18 - Ngày 05 Tháng 08, 2007 - 48.9MB
    Chúa Nhật Tuần 19 - Ngày 12 Tháng 08, 2007 - 49.9MB
    Chúa Nhật Tuần 20 - Ngày 19 Tháng 08, 2007 - 51.9MB
    Chúa Nhật Tuần 21 - Ngày 26 Tháng 08, 2007 - 52.9MB
    Chúa Nhật Tuần 22 - Ngày 02 Tháng 09, 2007 - 52.2MB
    Chúa Nhật Tuần 23 - Ngày 09 Tháng 09, 2007 - 55.8MB
    Chúa Nhật Tuần 24 - Ngày 16 Tháng 09, 2007 - 52.7MB
    Chúa Nhật Tuần 25 - Ngày 23 Tháng 09, 2007 - 51.9MB
    Chúa Nhật Tuần 26 - Ngày 30 Tháng 09, 2007 - 54.3MB
    Chúa Nhật Tuần 27 - Ngày 07 Tháng 10, 2007 - 52.2MB
    Chúa Nhật Tuần 28 - Ngày 14 Tháng 10, 2007 - 53.7MB
    Chúa Nhật Tuần 29 - Ngày 21 Tháng 10, 2007 - 52.0MB
    Chúa Nhật Tuần 30 - Ngày 28 Tháng 10, 2007 - 50.0MB
    Chúa Nhật Tuần 31 - Ngày 04 Tháng 11, 2007 - 53.4MB
    Chúa Nhật Tuần 32 - Ngày 11 Tháng 11, 2007 - 50.6MB
    Chúa Nhật Tuần 33 - Ngày 18 Tháng 11, 2007 - 51.9MB
    Chúa Nhật Tuần 34 - Ngày 25 Tháng 11, 2007 - 52.4MB
 
Lễ Trọng
    Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm - Ngày 08 Tháng 12, 2006 -
    Lễ Giáng Sinh - Ngày 25 Tháng 12, 2006 -
    Lễ Mẹ Thiên Chúa - Ngày 01 Tháng 01, 2007 -
    Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa - Ngày 08 Tháng 01, 2007 -
    Lễ Mẹ Dâng Chúa - Ngày 02 Tháng 02, 2007 - 19.4MB
    Tết Nguyên Đán - Ngày 18,19,20 Tháng 2, 2007
    Lễ Thánh Giuse - Ngày 19 Tháng 03, 2007 -
    Lễ Thánh Tâm Chúa - Ngày 15 Tháng 06, 2007 -
    Lễ Thánh Phêrô và Phaolô - Ngày 29 Tháng 06, 2007 -
    Lễ Chúa Hiển Dung - Ngày 06 Tháng 08, 2007 -
    Lễ Đúc Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Ngày 15 Tháng 08, 2007 -
    Lễ Các Thánh - Ngày 01 Tháng 11, 2007 -
    Lễ Các Linh Hồn - Ngày 02 Tháng 11, 2007 -
    Lễ các Thánh Tử Đạo Việt nam - Ngày 18 Tháng 11, 2007 -
    Lễ Chúa Giêsu là Vua - Ngày 25 Tháng 11, 2007 -
 
Báo link chết hoặc trục trặc kỹ thuật xin liên lạc webmaster@snloichua.org
 
  

 CD mới tuần này
  Bài Mới

 
     

 KINH THÁNH cho con
  Tập 1
  Chuyện 11 -
    Giu-se Bị Bán
  Chuyện 10 -
    Giacop Được Chúc Phúc
  Chuyện 9 -
    I-Sa-Ác Cưới Vợ
  Chuyện 8 -
    Chúa Thử Áb-ram
  Chuyện 7 - Thiêu Hủy Thành
    Sô-Đô-Ma
  Chuyện 6 - Chúa Chọn Áp-Ram
  Chuyện 5 - Đại Hồng Thủy

 
     

Học Hỏi & Chia Sẻ
  Diễn Từ Của ĐHY Vallini
  về việc tôn phong Á Thánh
  ĐHY Nguyễn Văn Thuận
  Tổng Giáo Phận Huế
  Chân Lý Đời Đời
  Thánh An Phong
  Tin Mừng Về Tính Dục Và Hôn Nhân
  Christopher West
  Gồm 4 Tracks
  Sự Chết
  LM Trịnh Đức Hòa, CSsR
  Tinmung.net
  Gồm 4 Tracks
  Tổng Quan Về Kinh Thánh
  của Virginia Smith
  do Cha Phạm Đức Hạnh, SJ chuyển ngữ
  Gồm 7 Tracks
  Sứ Điệp Mùa Chay 2009
  Thánh Cha Bênêđictô XVI
  Gồm 5 Tracks
  Hôn Nhân và Gia Đình
  Gồm 5 Tracks
  Suy Niệm Mùa Chay
  Gồm 11 Tracks
  Thính giả gủi đăng
  Sứ Điệp Hòa Bình
  Gồm 4 Tracks -

  Lễ Tôn Phong 117 Thánh Tử Đạo VN
  Gồm 1 Track -

  Kính Nhớ Thánh Phaolô
  Gồm 5 Tracks -

  Sống Năm Thánh Phaolô
  -- LĐCGVNHK
  Gồm 10 Tracks - Còn tiếp

  Năm Thánh Phaolô Tông Đồ
  Gồm 3 Tracks - 38.6MB

  Tháng Hoa
  LM Đinh Lập Liễm
  Gồm 1 Track - 17.2MB

  7 Lời Cuối Của Chúa Giêsu
  Mai Thư
  Gồm 8 Track - 48.2MB

  Vô Nhiễm Nguyên Tội
  Thánh Mẫu Học/
  Nguyễn Viết Hữu chuyển ngữ
  Gồm 1 Track - 17.2MB

 
 
             
About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | © 2006-2010 SNLoiChua.org | Powered By BDS

Cập nhật 11/16/2010